Tűzihorganyzás 1 Tűzihorganyzás 2 Tűzihorganyzás 3 Tűzihorganyzás 4

altPrepararea suprafețelor – Grupul NAGÉV aplică cele mai moderne tehnologii accesibile în prezent pentru protejarea pe decenii ale suprafețelor structurilor industriale din fier și oțel, dar și ale produselor din oțel de dimensiuni mai mici. Protecția anticorozivă ale produselor pregătite corespunzător poate dura 40-50 de ani, însă chiar și produsele zincate expuse efectelor climatice extreme pot fi protejate cel puțin pe o durată 20 de ani.

Pregătirea prealabilă zincării – În cursul pretratării chimice, piesele aduse spre zincare vor fi degresate conform unor rețete precise, contaminanții vor fi îndepărtați de pe suprafețele produselor prin tratare cu acid clorhidric, iar după spălare, acestea vor fi tratate într-o soluție de săruri. Acest proces duce la asigurarea calității potrivite a zincării și a formării optime al acoperirii de zinc.

 

Katt

  Partenerul nostru strategic în furnizarea de materie primă din oțel, este DUTRADE

 

Calitate – Produsele zincate în uzinele noastre reprezintă o calitate sigură, în conformitate cu cerințele europene din standardul EN ISO 1461:2009, totodată reprezintă cel mai înalt nivel profesional accesibil.

Finisarea și ambalarea produselor zincate – Prin îndepărtarea corespunzătoare ale reziduurilor tehnologice și ambalarea acestora în finalul tehnologiei de zincare, finisarea pieselor conform prevederilor îndeplinește un rol foarte important Solicitările formulate în acest sens în momentul efectuării comenzii, vor fi îndeplinite de către personalul nostru cu experiență, ca servicii contra cost.

altTransport – Societatea noastră vă oferă tot ca servicii efectuate contra cost, transportul în uzina noastră ale ansamblelor preparate și ambalate în mod corespunzător destinate zincării, precum și transportul ansamblelor zincate către destinație, atât în relație internă, cât și în relație externă.

Consultanță tehnică – Colegii noștri instruiți asigură partenerilor NAGÉV consultanță de specialitate, începând chiar din faza de proiectare. Veți primi informații asupra dimensiunilor ansamblelor și subansamblelor ce pot fi zincate, asupra modului de construcție geometrică ale acestora în vederea evitării deformațiilor, despre aplicarea în locul și mărimea potrivită ale orificiilor tehnologice, sau despre calitatea de oțel (ca materie primă) ce poate fi zincat în calitate corespunzătoare. Grupul NAGÉV vă asigură gratuit verificarea tehnologică - din punct de vedere al zincării - ale documentațiilor cu piese desenate, ce servesc la execuția produselor. Deasemenea, în vederea identificării calității de materie primă optimă pentru zincare, vă stăm la dispoziție tot în mod gratuit, cu efectuarea de zincare de probă. Asigurăm răspunsuri individuale pentru nelămuririle fiecărui partener, dar în acest scop stau la dispoziție si publicații, care conțin informații legate de alegerea procedeului corect de tratare anticororozivă și de bazele și practica tehnologiei de zincare la cald, respectiv despre cele mai importante puncte de vedere ale proiectării. (Publicația informativă poate fi descărcată la meniul Ghid de Proiectare).

altInstructaj – Zincarea ireproșabilă ale structurilor din oțel poate fi obținută doar printr-o cooperare strânsa dintre arhitecți, specialiștii producătorilor și ai uzinei de zincare. În acest scop, specialiștii în zincare ai grupului NAGÉV oferă partenerilor săi posibilitatea gratuită de lărgire a cunoștințelor, prin ținerea de cursuri de perfecționare la baza de instructaj din Ócsa, sau chiar la sediul partenerului.

Suport personal – Agenții noștri instruiți stau permanent la dispoziția partenerilor, într-un regim comercial regional.

 

látogató számláló